Zingasolv 1 L

15.00 sis. KM

Aromaatseid süsivesinikke sisaldav lahusti ZINGASOLV, pealisvärvide ja kruntide  lahjendamiseks, pindade ja töövahendite puhastamiseks.

Zingasolv on valmistatud vastavalt kõrgeimatele standarditele. See ei sisalda tuvastatavaid koguseid polütsüklilisi aromaatsed ühendid, raskmetalle ega klooritud ühendeid.

Tootekood: 12001 Kategooria:

Kirjeldus

Zingasolv on C9-C10 aromaatne süsivesiniklahusti, mis on toodetud kõrgeimate standardite järgi. See ei sisalda üle lubatud määra polütsüklilisi aromaatseid-, raskemetall- ega klooriühendeid.

Koostis: Toortusbensiin (nafta), kerge aromaatne. EÜ 918-668-5.

Kasutamine: Zingasolv on mõeldud ZINGA ja teiste Zingametall toodete lahustamiseks. ZINGA lahjendamiseks lisada ettenähtud kogus (kogused on ette antud protsendina kaalust) kaalule asetatud ZINGA anumasse. Enne pealekandmist hoolikalt läbi segada.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada hingamisteede ärritust, uimasust ja peapööritust.  Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida eemal lahtisest leegist/kuumusest/sädemetest/kuumenenud pindadest. Mitte suitsetada. Kasutada ettevaatusabinõusid staatilise elektri tekkimise vältimiseks. Vältida gaasi/auru sissehingamist. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole. Mitte kutsuda esile oksendamist. Mahutit ja sisu käsitleda vastavalt siseriiklikult kehtestatud nõuetele.


Saada päring