Ettevõttest

Zinga Estonia OÜ on loodud Belgia firma ZINGAMETALL BVBA ametlikuks esindajaks Baltikumis, mis pakub unikaalset süsinikteraste korrosioonikaitse tehnoloogiat.

Zingametall BVBA alustas nelikümmend aastat tagasi uue põlvkonna korrosioonikaitse väljatöötamisega. Eesmärgiks oli luua süsteem, mille omadused vastaksid kuumtsinkimisele, kuid mille pealekandmine oleks oluliselt hõlpsam. See viis kasutuspiiranguteta ja toimiva galvaniseerimissüsteemini, mis tänu pealekandmise lihtsusele on kasutatav nii tööstuses kui ka tavatarbimises. Tänaseks on ZINGA filmtsinkimisest saanud maailmas kõrgelthinnatud ja laialdaselt kasutatud korrosioonikaitsesüsteemide tehnoloogia.

ZINGA süsteemi uurimis- ja arendustöö on kestnud aastaid ja jätkub siiani koostöös Umicore’i ja Genti Ülikooliga Belgias. Eesmärgiks on arendada välja järgmise põlvkonna pinnakaitsesüsteeme, mis oleksid kvaliteetsed ja vastupidavad, kuid samas ka keskkonna- ja energiasäästlikud. ZINGA külmtsinkimine ja Zingametalli toodete patenteeritud koostis suurendavad märkimisväärselt toote majanduslikku ja keskkonnasäästlikku väärtust. See võimaldab ehituskonstruktsioonidele anda pikema eluea, vähendada saastamist ja kasutada säästlikumalt looduslikke ressursse.

Zingametall BVBA tootmine vastab ISO nõudmistele ja on sertifitseeritud ISO 9001:2008 sertifikaadi numbriga BE 05/1293.QA.