Referentsid

ZINGA tooteid kasutatakse üle maailma väga erinevates valdkondades. Oma vastupidava ja keskkonnasõbraliku koostise tõttu sobib ZINGA filmtsinkimine igasse kliimasse ja kasutusalasse. Rio de Janeiros asuva Teatro Municipali terasskulptuurid, suurlinna Chongqingi elust kihav monoraudtee või Vancouveri sadamasillad on vaid mõned näited tuhandete maailma teraskonstruktsioonide hulgast, mis on töödeldud ZINGA tsinkkattega.

Levinumad kasutusvaldkonnad ja nende mõningad maailma eri paikadest on:

Vaida-Urge mnt ületab üheksandal kilomeetril Pirita jõge. Selleks on rajatud Otiveski sild, mis rekonstrueeriti 2015. aastal. Silla metallkonstruktsioon kaeti ZINGA korrosioonikaitsetehnoloogiaga.

Piirialade korrastamisega seonduvalt soovis Riigi Kinnisvara AS rekonstrueerida üle Piusa jõe paigaldatud Siesniki kergliiklussilda. 30 m pikkuse silla terassõrestik oli tugevasti korrodeerunud. Konstruktsioon puhastati liivapritsiga ning kaeti tavalise ülevärvimise asemel ZINGA korrosioonikaitsesüsteemiga, mis välistas metallpindade eelneva kruntimise vajaduse ning tagas ühtlasi vastavuse kõrgemale keskkonnaklassile. Süsteemi oli võimalik kasutada septembri-oktoobri Eesti muutlikes ilmastikutingimustes.

Bird´s Nest ehk Linnupesa staadion ehitati 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängudeks. Staadion on maailma suurim metallkonstruktsioon.

Alates 2006. aastast on erinevates riikides Shell´ile kuuluvate mahutite renoveerimisel kasutatud ZINGA korrosioonikaitsesüsteemi. Töödeldud objektidest suurim on juuresolev 16 meetrit kõrge ning 20 meetrise läbimõõduga mahuti, mis asub Mohammedia´s, Marokos. ZINGA süsteem on valitud oma hea vastupidavuse tõttu merelise keskkonna vahetus läheduses.

Pekingi veekeskus ehk Water Cube ehitati 2008. aasta suveolümpiamängude veespordialade võistluste läbiviimiseks. 2010. aastal kasutati hoone mõningate metallkonstruktsioonide renoveerimisel ZINGAt.

Raudtee-ettevõte Dorbras otsis pikalt lahendusi raudtee kinnitusdetailid korrosioonikaitseks. ZINGA korrosioonikaitsesüsteemiga kaeti 45000 kinnitusplaati. Kattekihi paksuseks oli 80 μm ning see kanti pinnale pihustuspüstoli abil. Plaadid on otsekontaktis betoonpinnaga ning survestatakse iga rongi ülesõidul.

Vancouver´is asuvale ettevõttele Pacific Elevators LTD kuuluvad sadamakraanad otsustati peale pikki konsultatsioone inseneridega katta just ZINGA korrosioonikaitsetehnoloogiaga.

2011. aastal alustati Waste-to-Energy uue elektrijaama ehitusega. Projekti nimega ‘Runcorn II’ ehitus lõpetati aastal 2015. Elektrijaam asub Manchesteris, UKs ning peamiselt kasutatakse energiatootmiseks jäätmeid. Ehitusel kasutati koos nii detailide kuumtsinkimist kui ka ZINGAga katmist.Detailid, mis olid kuumtsinkimiseks liiga suuremõõtmelised, kaeti tervikuna ZINGA korrosioonikaitsesüsteemiga.

Burdekin sild, mida kutsutakse ka Hõbedaseks Ühenduseks, on ehitatud üle Burdekin´i jõe Ayr ja Home Hill väikelinnade vahele Queenslandis, Australias. Asudes Bruce kiirteel, on see osa kiirteest nr 1, mis teeb sellest olulise ühenduse riigi teedevõrgustikus. Silla ehitamisega alustati aastal 1947 ning see valmis 1957. aastal. 1103 meetri pikkune sild on üks pikim multi-konsoolsildu Australias. ZINGAt kasutati kõigepealt väikesteks parandandusteks aastal 2005. Aastatel 2010-2011 kaeti ZINGAga silla 22 konsooli. 2013. aasta alguses kaeti ZINGAga ka toetuskonstruktsioonid. Pind puhastati ning karestati, misjärel kanti peale 2 kihti ZINGAt, keskmiseks kattekihi paksuseks oli 180 μm. Pinnaviimistluses oli ette nähtud hõbedane toon, mistõttu kaeti kandekonstruktsioonid veel üle hõbedase viimistlusvärviga AluZM, mille kihi paksuseks 40 μm.

Egiptuses asuv El Salaam silla rekonstrueerimine oli osa kohalike sildade hooldusprogrammist aastal 2007. Sillakonstruktsioon on ehitatud Egyptian Natural Gas Company (GASCO) kuuluva gaasitoru ühendamiseks. Korrosiooniga kaetud sild puhastati ning kanti peale ZINGA katoodkaitse.

Dangote Group´ile kuuluva tsemenditehase renoveerimisel kasutati korrosioonikaitseks ZINGA süsteemi. Esmalt katsetati ZINGAt mahutitel, mis kõigest 3 aastat peale valmimist olid korrodeeruma hakanud. Hilisemalt kasutati ZINGAt juba uute mahutite katmisel enne kasutuselevõttu. Peale esialgseid katsetusi kaeti ZINGAga tehase kõik metallpinnad.

Alcoa LTD on alumiiniumitootmise kontsern. Üheks tootmispaigaks on Point Henry Australias. Kuna tootmiseks kulub väga palju energiat, toodab ettevõte seda ise. ZINGAt kasutati veemahutite katmiseks, mis täidavad elektritootmises jahutusfuntsiooni. Samuti kaeti ZINGAga ka elektrimastid, millede varasemalt kuumtsingitud pind vajas uuendamist.

Toornafta mahuti Fawley piirkonnas, mis on üheks suurimaks nafta ümbertöötlejaks UKs. Aasta: 2007 Riik: UK

Rio de Janeiro Teatro Municipal teraskatus ning selle ornamendid sissekäigu kohal kaeti ZINGAga aastal 2008. Teater on koopia Ooperimajast Pariisis. Sissekäigu kohale ulatuv katus oli tugevasti korrodeerunud ning seetõttu ohtlik külastajatele. Katus ning ornamendid sisaldasid erinevaid materjale: tsingitud teras, malm ja raud. Mõningates kohtades oli pinnale kantud ka tsingirikkaid värve. Kõik detailid, mida oli võimalik eemaldada, puhastati liivpuhastusega, parandati uute keevisliidetega ning kaeti ZINGAga. Ülejäänu puhastati monteerituna ning kaeti ZINGAga. Kogu konstruktsioon kaeti monteerimise järgselt veel šokolaadi-tooni silikoonvärviga.

GUGLER Water Turbines GmbH on Austrian ettevõte, millel on üle poole sajandi kogemusi veeturbiinide ning hüdrosüsteemide tootmises ning kuulub oma tehnoloogiatega maailma jutivate hüdroturbiinide tootjate hulka (Kaplan-, Pelton- and Francis Turbines). Gugler kasutab hüdroturbiinide tootmisel ZINGAt alates aastast 2012.

Sierhierkowski sild Varssavis

500m pikkuse ning 35m laiuse Sierhierkowski silla renoveerijaks oli General Directorate for National Roads and Motorways. Silla katmine ZINGAga toimus Septembris ja Oktoobris 2008. Kokku kasutati silla korrosioonikaitseks 1.322 Kg ZINGAt. Enne renoveerimist oli korrosioonikaitseks kasutatud metalliseerimist (120µm), krunti, vahe- ning pealisvärvi (kokku 200µm). Pinna puhastamiseks kasutati liivapritsi ning kaeti ZINGAga (1 x 120µm). Katmine toimus pintsliga. Pealispinna värvitooni muutmiseks kaeti see värviga.

Cuenca Del Plata konteinerterminali kuumtsingitud 45m kõrgused valgustuspostid hakkasid peale 20 aastast eluiga näitama korrosiooni-ilminguid. 2011. aastal otsustati peale erinevaid testimisi postide katmisel ZINGA kasuks. ZINGA kanti pinnale käsitsi pintsliga. Kokku kaeti 19 posti.

Akosombo tamm on hüdroelektrijaam Volta jõel. Tammi konstruktsioonide ehitamisega alustati 1961. aastal ning tamm valmise 1965. 2012. aastal kaeti tammi rekonstrueerimise raames 10.000 m² pindu Zingametall toodetavate pinnakaitsetehnoloogiatega. Lüüs kaeti nn. duplex-süsteemiga (ZINGA + Zingaceram HS + Zingaceram PU).

Lamu sadam Keenias on väravaks Lõuna-Sudaani ja Etioopia transpordikoridori (LAPSSET) vahel. ZINGA kanti 40 µm paksuse kihina betoonkonstruktsioonide armatuurvarrastele.

PSA (Port of Singapore Authority) on maailmas suuruselt neljas sadam ning külastatavuse poolest teisel kohal Rotterdami järel. ZINGAt kasutati 30 valgustusposti katmiseks. Enamik maste oli eelnevalt kuumtsingitud ning merelise keskkonna vahetust lähedusest tugevalt roostega kaetud. Iga masti kõrguseks on 45 m ning kaitsekihi paksuseks mastil 120 mikronit (kuivanud kattekihi paksus).

Guangzhou Baiyun International Airport on Guangdong maakonna suurim lennujaam Hiinas, mis on külastatavuse poolest 2. ning kogu maailmas 19. kohal, teenindades 45,040,340 inimest aastas. Kaubavedude osas on lennujaam Hiinas 3. kohal ning 21. kohal maailmas. 2002. aasta kasutati ZINGAt Guangzhou New Baiyun Airport reisijate terminali renoveerimisel. Terminali kaarjas metallkonstruktsioon oli algselt kuumtsingitud. Tegemist oli perforeeritud metallkonstruktsioonidega, mis vajas korrosioonikaitset. Konstruktsioonide sise- ja välispindade katmiseks pihustati ZINGA 45° nurga alt läbi avade, et tagada ka sisepindade kaitsekiht. 2008. aastal kasutati ka terminali juurdeehitusel ZINGAt terasprofiilide katmiseks.

Mumbai siselendude terminali kõik teraskonstruktsioonid kaeti 2006. aastal ZINGAga, mille peale kanti valge pealisvärv. 5 aastat peale rekonstrueerimist näevad konstruktsioonid endiselt välja kui värskelt värvitud.

Sillad

Paljud erinevat tüüpi sillad on saanud pikema eluea tänu ZINGA kattele – terasest sildade kandetalad, betoonsildade armatuurvardad jne.

 Energiatootmine

Tai, Austraalia, Costa Rica, Saksamaa – need on vaid mõned riikidest, kus kõrgepingemastid on töödeldud ZINGAga. Kvaliteet, kohandumine metalli paisumiste ja kokkutõmbumistega, lihtne pealekandmine (eriti eelnevalt kuumtsingitud mastidele) ja kokkuhoid hoolduskuludelt on ZINGAst teinud eelistatuima valiku selliste rajatiste kaitsmiseks.

Mastid, postid, teepiirded, liikluskorraldusmärgistus jne

Tänavate ja maanteede äärtes asuvate valgustite postide ja liikluskorraldust reguleeriva märgistuse hooldamine on keeruline. Seetõttu on oluline anda neile võimalikult pikaaegne kaitse ja eluiga. ZINGA tagab lihtsa ja kiire hoolduse, mis vähendab igapäevase liikluskorralduse tõkestamist ja ümberkorraldamise vajadust.

Mahutid
Erinevates riikides on ZINGAt  kasutatud mahutite töötlemiseks. ZINGA keskkonnasõbralik koostis võimaldab katta ka joogivee mahutite pindu.

Metallkonstruktsioonid ja -karkassid

Kõikide teraskonstruktsioonide puhul on probleemiks korrosioon, millele ZINGA filmtsinkimine pakub tõhusa, kauakestva ja kuluefektiivse lahenduse.

Torustik

Torustik on paljude ettevõtete arterid ja veenid, mille korrashoidmine on määrava tähtsusega, et ära hoida katkestusi ja sulgemisi.

Raudtee ja laevatööstus

Raudtee ja selle taristu sisaldab hulgaliselt teraskonstruktsioone – vagunid, ohutuspiirded, käsipuud, valgustuspostid jne. Isegi vagunite sisemiste metallpindade katmiseks on mitmetes riikides eelistatud kasutada ZINGA korrosioonikaitset, sest testide tulemused näitavad ka ainult selle passiiv- ehk pindmise katte 2,5 kordset pikemat kestvust kui on tavalisel värvil. Lisaks on ZINGA spetsiaalne koostis eriti tõhus kestmaks ekstreemsetes tingimustes, mis loob sellele eelise laevatööstuses. ZINGA tootesarjas valmistatakse selleks ka spetsiaalselt laevadele mõeldud lamellstruktuuriga kattevärve.

Muud

Loetletud metallkonstruktsioonid on vaid osa sellest, mida on vaja kaitsta korrosiooni eest. Lisaks ülaltoodule on veel palju eriomaseid teraspindu, mida on kaetud ZINGAga ning mille kohta on ettevõttele omistatud kvaliteeti kinnitavad tunnistused.

 

 

 


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons